Scroll Top
Hlboká 3, 927 01 Šaľa, SK

Biomasa

Hlavnou činnosťou spoločnosti je nákup a predaj biomasy, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb.

MENERT – Biotech s.r.o. ponúka svoje služby v oblasti prestavby tepelných zdrojov na alternatívne zdroje energie. Hlavným zámerom je využiť alternatívne palivo s cieľom znížiť palivovú zložku ceny tepla. Inžiniersko-projekčný tím poskytuje poradenstvo, projekčné a projektové služby v danej oblasti. Spoločnosť zároveň zabezpečuje realizáciu rekonštrukcií kotolní na alternatívne zdroje energie a podľa požiadaviek zákazníka aj ich prevádzkovanie.

Najrozšírenejším palivom z kategórie biomasy je drevo. Drevo ako palivo môže mať rôznu podobu – môže byť využívané ako kusové, ako drevný odpad (drevná štiepka a pelety), alebo môže byť špeciálne pestované ako energetická rastlina napr. rýchlorastúca vŕba.

Drevná štiepka

Drevná štiepka sa spaľuje v špeciálnych kúreniskách s tepelným výkonom väčším ako 35 kW. Účinnosť pri spaľovaní štiepky je až 87% pri nominálnom výkone. Nehomogénne zloženie štiepky a kolísanie vlhkosti si vyžaduje stabilizáciu prevádzkového režimu kúreniska. Spotreba štiepky je v závislosti od výhrevnosti v rozsahu 300-400 kg štiepky na hodinu prevádzky na každý MW tepelného výkonu.

Systém spaľovania drevnej štiepky

Slama

Slama je jedným z najvýhodnejších spaľovaných druhov biomasy a jej využitie ako energetického zdroja rapídne získava na význame. Slama poskytuje pomerne veľký potenciál na výrobu tepla najmä v nížinatých oblastiach južného Slovenska, s nízkym ročným objemom zrážok. Aby bola slama vhodná na spaľovanie, jej vlhkosť by nemala prekročiť 20%. Balíkovaná slama z poľnohospodárskych obilnín je lisovaná v hranatých alebo guľatých balíkoch. Najvhodnejší formát na energetické využitie sú hranaté balíky o hmotnosti približne 250kg.

Systém spaľovania slamy
Slama ako alternatívny zdroj vykurovania predstavuje veľmi perspektívny produkt v procese využívania biomasy, jednak z hľadiska jej dobrej dostupnosti, vysokej tepelnej výhrevnosti a životného prostredia. Spaľovanie slamy je z hľadiska tvorby emisií skleníkových plynov neutrálne.

Systém spaľovania slamy

Z hľadiska vplyvu na životné prostredie je veľký rozdiel medzi fosílnymi palivami a obnoviteľnou biomasou. Pri fosílnych palivách dochádza k ovplyvňovaniu životného prostredia tým, že pri ich spálení sa do atmosféry dostávajú látky, ktoré boli po mnoho milión rokov uložené pod zemským povrchom. Na rozdiel od nich je spaľovanie čerstvej biomasy z hľadiska emisií skleníkových plynov neutrálne.

Predmet činností, ktorými sa spoločnosť v spolupráci s materskou spoločnosťou MENERT spol. s r.o. zaoberá v oblasti biomasy:

  • komplexná poradenská činnosť
  • projektový manažment
  • prestavba tepelného hospodárstva na obnoviteľné zdroje
  • inštalácia kompletných technologických celkov
  • správa a prevádzkovanie tepelného hospodárstva
Predvoľby ochrany osobných údajov
Keď navštívite našu webovú stránku, táto môže ukladať informácie prostredníctvom vášho prehliadača, zvyčajne vo forme súborov cookie. Tu môžete zmeniť svoje preferencie ochrany osobných údajov. Upozorňujeme, že blokovanie niektorých typov súborov cookie môže mať vplyv na vaše skúsenosti s našimi webovými stránkami a službami, ktoré ponúkame.