Scroll Top
Hlboká 3, 927 01 Šaľa, SK

Profil spoločnosti

Spoločnosť vznikla v roku 2003 pod obchodným menom EVOLUTION-MENERT, s.r.o. ako spoločný podnik slovenskej spoločnosti MENERT spol. s r.o. so sídlom v Šali a americkej spoločnosti Evolution Markets LLC so sídlom v New Yorku. Jej hlavnou činnosťou bolo obchodovanie s emisiami skleníkových plynov.

V roku 2007 došlo k zmene obchodného mena spoločnosti na MENERT – Biotech s.r.o. Od spoločníka Evolution Markets LLC odkúpil MENERT spol. s r.o. obchodný podiel a stal sa 100%-ným vlastníkom spoločnosti. MENERT – Biotech rozšíril portfólio svojich aktivít do oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Začal sa venovať využitiu biomasy na výrobu tepla a elektrickej energie a budovaniu bioplynových staníc.

MENERT – Biotech s.r.o. od svojho vzniku spolupracuje s mnohými domácimi a zahraničnými spoločnosťami. Sprostredkovala kúpu predaj emisii skleníkových plynov, poskytla ekonomické, právne a energetické poradenstvo, usporiadala rôzne semináre, konferencie a školenia venované problematike schémy obchodovania s emisiami skleníkových plynov. Spoločnosť sa neustále venuje novým a perspektívnym aktivitám.

Inžiniersko-projekčný tím MENERT – Biotech s.r.o. v súčasnosti zabezpečuje komplexné riešenia od poradenských činností, cez projektový manažment až po inštaláciu kompletných technologických celkov na kľúč. Ponúka širokú škálu služieb v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (biomasa a bioplynové stanice). Hlavným krédom spoločnosti je profesionalita, ústretovosť a kvalita poskytovaných služieb.

Predvoľby ochrany osobných údajov
Keď navštívite našu webovú stránku, táto môže ukladať informácie prostredníctvom vášho prehliadača, zvyčajne vo forme súborov cookie. Tu môžete zmeniť svoje preferencie ochrany osobných údajov. Upozorňujeme, že blokovanie niektorých typov súborov cookie môže mať vplyv na vaše skúsenosti s našimi webovými stránkami a službami, ktoré ponúkame.