Scroll Top
Hlboká 3, 927 01 Šaľa, SK

História spoločnosti

AA
2003
Vznik spoločnosti pod obchodným menom EVOLUTION-MENERT, s.r.o. ako spoločného podniku slovenskej spoločnosti MENERT spol. s r.o. so sídlom v Šali a americkej spoločnosti Evolution Markets LLC so sídlom v New Yorku
AA
2003 – 2007
Úspešné podnikanie na svetovom trhu s emisiami skleníkových plynov najmä v oblasti obchodovania s emisnými kvótami v rámci obchodnej schémy Európskej únie a Kjótskeho protokolu. Transakcie v domácom systéme obchodovania s emisiami znečisťujúcich látok (SO2)
Zamestnanci spoločnosti sú priekopníkmi v oblasti obchodovania s emisiami skleníkových plynov, vrátane prípravy a uskutočnenia vôbec prvej transakcie s jednotkami (AAUs) v systéme Kjótskeho protokolu ako aj prvého predaja emisných kvót v rámci Európskej obchodnej schémy.
Spoločnosť pre svojich klientov zabezpečovala komplexný servis v oblasti obchodovania s emisnými kvótami (kúpa a predaj emisných kvót, sprostredkovanie kúpy a predaja emisných kvót, konzultačné služby, poradenstvo v legislatívnej oblasti, emisné analýzy pripravovaných projektov a mnohé iné).
AA
2007
Zmena obchodného mena spoločnosti na MENERT – Biotech s.r.o.
Odkúpením obchodného podielu od spoločníka Evolution Markets LLC. Sa MENERT spol. s r.o. stal 100%-ným vlastníkom spoločnosti MENERT – Biotech s.r.o.
AA
2007 – súčasnosť
MENERT – Biotech s.r.o. ponúka širokú škálu služieb v oblasti využitia biomasy a technologického riešenia bioplynových staníc na špičkovej úrovni.
Predvoľby ochrany osobných údajov
Keď navštívite našu webovú stránku, táto môže ukladať informácie prostredníctvom vášho prehliadača, zvyčajne vo forme súborov cookie. Tu môžete zmeniť svoje preferencie ochrany osobných údajov. Upozorňujeme, že blokovanie niektorých typov súborov cookie môže mať vplyv na vaše skúsenosti s našimi webovými stránkami a službami, ktoré ponúkame.